WEBSHOP: WWW.MIJNBESTSELLER.NL/JANSIEMONSMA

ISBN 978-94-6342-917-7
@ Jan Siemonsma (2016)


INHOUD

9 Elfstedentocht – Slach bij Warns
15 Elfstedentocht – Pierfest in Kimswerd
21 Elfstedentocht – Hynderke in Ferwerd
27 Elfstedentocht – Maitiid in Poppingawier
31 Mijn grote onbekende zus
34 Rondje Naardermeer
37 Hoeksche Waard
41 B-22443
44 Sint-Jansberg
47 Via Romana – Noviomagus
52 Via Romana – Xanten
56 Via Romana – Ceuclum
59 Via Romana – Tacitus
62 Bienvenue en Côte d’Ivoire
65 Alde Feanen
69 Het Paradijs
73 De ‘Chancellor’ van Makerere
76 Tiengemeten
79 De Sportcommissie – Liudgerconvikt
81 De Sportcommissie – Jaarverslag 1963–‘64
83 De Sportcommissie – Notulen OV 1964
84 De Sportcommissie – Jaarverslag 1964–‘65
87 Dinkelland
92 Alblasserwaard
95 Kerststal
98 Beestenboel
101 Retourtje Meulunteren
105 Bomenbende
109 Gelderse Poort
114 Kinderbiecht
117 Rijnstrangen
120 Elf kinderen
126 Zesendertig kleinkinderen
131 Schenkenschans
134 Land van Maas en Waal
137 Dolderstraat 72
139 Montferland
142 Ooijpolder
146 Lof der zotheid
148 Bokking, blauwbessen, bullen
151 In memoriam Paul
154 De stuwwal en de Konditorei
158 Rondje Binnenveld
162 Terug naar…
164 Bergherbos noord & oost
168 Bergherbos west & zuid
172 Vogelen
175 Post uit Afrika
177 Loosdrechtse Plassen
181 Flikken Maastricht
186 Karel Heyne
189 Cold Case Valkenburg
193 Hollandse IJssel
196 Surage
198 Millingerwaard
201 Kampereiland
204 Het Hoekje van Holland
207 IJsseldelta
211 Pot de départ
213 Guilhem d’Orange
216 Vietnam – Aanleiding
218 Vietnam – Eerste & tweede dag
221 Vietnam – Derde dag
224 Vietnam – Vierde dag
228 Vietnam – Vijfde dag
231 Vietnam – Zesde dag
235 Vietnam – Zevende dag
239 Vietnam – Achtste dag
242 Vietnam – Negende dag
246 Vietnam – Tiende dag
249 Vietnam – Elfde dag
252 Vietnam – Twaalfde dag
255 Vietnam – Dertiende dag
258 Vietnam – Veertiende dag
261 Vietnam – Vijftiende dag
265 Vietnam – Zestiende dag
268 Vietnam – Zeventiende dag
272 Vietnam – Achttiende dag
275 Vietnam – Negentiende dag
278 Vietnam – Dag twintig & eenentwintig