WANDELEN: Ravenvennen

Na mijn wandeling vorige week in het gebied met de Ravenvennen (zie: ‘Schandelo’) had ik al besloten hier terug te komen om meer van de centrale vennen te zien.


Donderdag, 2 juli 2024, zelfde startplaats in Lomm als vorige week. Het is mijn driehonderdste dagwandeling (naast tweehonderddertig fietstochten) in iets meer dan tien jaar tijd. De ‘feestcommissie’ bestaat uit vriend en oud-collega Roel, die ongetwijfeld met zijn haviksogen, gekoppeld aan een grote kennis van de natuur, weer voor een leerzaam ‘feestje’ gaat zorgen.   


Om daar maar meteen een voorbeeld van te geven. We hebben op de parkeerplaats nog geen stap buiten de auto gezet of Roel hoort een boomleeuwerik zingen. De omgeving afspeurend zien we hem zitten en zingen op een kale tak in een verre boom, te ver om de vogel fysiek te determineren. Maar dan fladdert de vogel omhoog de lucht in om zich vervolgens als een baksteen te laten vallen. En dat enkele keren achter mekaar. En maar zingen!


Wij komen vrij snel langs dezelfde wildweide waar ik vorige week mee eindigde en toen slechts opmerkte dat er meer korenbloem stond dan koren. Dat klopt, maar een iets uitgebreidere inspectie van het veld laat zien dat er wel meer bloem staat dan alleen korenbloem: uitgebloeide bolderik met zijn giftige zaden, enkele wikke’s waaronder ringelwikke, het bijzondere grasje slofhak, akkerviooltje en een strook met gele ganzenbloem.    


Roel wijst me weer eens op het redelijk makkelijk herkenbare thujamos, dat een beetje aan het blad van de ‘levensboom’ doet denken (zie: ‘Weerterbos’).


Een tweede wildweide staat vol met hazenpootje en wat viltkruid, en een hoekje met grote exemplaren van de stalkaars (grote bloemen, bladlijsten langs de stengel). Weer een andere wildakker staat vol met luzerne, met aan de rand een solitair exemplaar van zeepkruid.


Het is nog enigszins bewolkt en er is weinig vliegverkeer van vlinders en libellen. Ik fotografeer wel een mooie viervlek libelle, die zich laat opwarmen op sporkehout.


Vervolgens een drassig pad dwars door de centrale Ravenvennen. In het water groeit veenmos. Dopheide bloeit op de vochtige oevers. De struikheide heeft last van het hoge waterniveau en sterft af. Op een enkele plek kleine plantjes waterpostelein, zo genoemd omdat het blad op postelein lijkt, maar verder is er geen relatie (‘Gaasterland’. In: No.10, 2023).


Een kuifeend met vier jongen glijdt over het water. Het water in de vennen staat zo hoog op deze libellenroute dat je wel een libel moet zijn om de route te kunnen afmaken. Wij komen voor een verdronken pad te staan en banen ons een weg door natte heide om op een fatsoenlijke zandweg uit te komen.


Bij een volgend ven groeit en bloeit op de oever veel van de vleesetende kleine zonnedauw en in het water drijft de gewone waternavel. Kikkertjes en watersalamanders schieten weg tussen de zegge’s, russen en waterbiezen.


Moerashertshooi groeit in het water, maar geen grote planten zoals op de oevers van de noordelijke vennen, die ik vorige week bezocht in buurtschap Hanik.


Aan de stengel van een basterdwederik hangt een grote donkere rups, een centimeter of vijf lang. Hij heeft een paar schijnogen op zijn kop en een verharde stekel aan het achterste segment van zijn lijf. Dit blijkt de (olifant)rups te zijn van de nachtvlinder groot avondrood. De favoriete waardplant is wilgenroosje, een nauwe verwant van de basterdwederik, die hij vandaag heeft uitgekozen als hangmat.


En dan de klapper van de dag. Op een hek in de verte vermoedt Roel een grauwe klauwier, een wijfje. Terwijl ik mijn camera in gereedheid breng komt ook nog een mannetje aanvliegen. Ik krijg ze samen op de foto. Waarschijnlijk één van de zeldzame broedpaartjes in Nederland.


Het is inmiddels lekker zonnig weer geworden. Een citroenvlinder zuigt nectar op braambloemen en een boomblauwtje doet zich tegoed aan vochtige paardenmest.


We hebben vier en een half uur gewandeld en slechts twaalf kilometer afgelegd. Echter niet de lengte, maar de kwaliteit van de wandeling is het belangrijkste. Alleen het broedpaartje grauwe klauwier is al voldoende voor mijn ‘feestje’! 

 

 

[Beeldverhaal]


Gepost: 14 Juli 2024

 

Combinatie wandelroutes Ravenvennen (12 km)