Nieuwkoop (W291)


[Verhaaltekst]

P1070309
P1070309
Model wolkenlucht voor de Haagse School
P1070312
P1070312
Beemdkroon
P1070315
P1070315
Zonneveer in dorp Noorden
P1070318
P1070318
Kerklaan naar Noordse Dorp
P1070324
P1070324
Pietersenpad
P1070328
P1070328
Stekelvaren
P1070332
P1070332
Moerascipressen
P1070329
P1070329
Trekpontje in revisie
P1070336
P1070336
'Vita Bella' in de Slikkendammersluis
P1070338
P1070338
Oud-Hollandse kuifeend
P1070345
P1070345
Veenpluis
P1070352
P1070352
Holpijp
P1070353
P1070353
Heggenwikke
P1070354
P1070354
Moeraskartelblad
P1070357
P1070357
Moeraskartelblad
P1070358
P1070358
Gedenksteen Lusthof De Haeck
P1070359
P1070359
Doorkijkje Lusthof
P1070361
P1070361
Wandelpad Lusthof
P1070363
P1070363
Model wolkenlucht voor de Haagse School
P1070369
P1070369
Schraallanden met veenpluis
P1070373
P1070373
Breekbaar!
P1070375
P1070375
Lourdesgrot
P1070377
P1070377
Grauwe schildwants op iep
P1070379
P1070379
Pietje Potlood
P1070389
P1070389
Zuideinderplas
P1070390
P1070390
Wandelbrug Zuideinderplas
P1070396
P1070396
Waterwegwijzer
P1070400
P1070400
't Vliegend Paard in Nieuwkoop
P1070401
P1070401
Markante toren uit 1627 in Nieuwkoop
IMG_2926
IMG_2926
Route