FIETSEN: Noordoostpolder

Op dinsdag, 17 maart 2020, maak ik nog maar eens een fietstocht in de Noordoostpolder. De IJsselmeerdijk van Urk naar Lemmer trekt onweerstaanbaar. Een pittig tochtje vanwege de harde wind, maar het is droog en bedekt zonnig. De verspreid liggende boerderijen verschaffen af en toe even luwte tegen de wind.

Ik start bij het Van der Valk Hotel in Emmeloord. Op het terrein van het Hotel ontwaar ik een voor mij nieuw verschijnsel: een Tesla SuperCharger, bestaande uit een achttal laadpunten, waar momenteel een drietal Tesla’s zijn aangemeerd. Na een half uur bijtanken kun je er weer tegen. Inmiddels zijn er in Europa zo’n tweeduizend van deze SuperChargers. Elon Musk zorgt goed voor zijn klanten. Stel je voor dat je met je dure Tesla langs de weg stil komt te staan met knipperende lichten. Oh nee, als de accu leeg is doen de knipperlichten het ook niet meer.

De tjiftjaf is weer in het land. Ik kan me weer gaan ergeren aan het monotone gepiep. De sleedoorn bloeit en de meidoorn zal spoedig volgen. De forsythia zorgt voor de gele kleuren en de twijgen van de kornoelje voor het rood. Er zijn vele bollenvelden in de polder, en de jonge scheuten van de tulp schieten alweer uit de grond.

Ik passeer de Weg van Ongenade, en vraag me af wat hier gebeurd is. Misschien is er een verband met de nabijgelegen Onderduikersweg.

De doorgaande weg naar Espel (Espelo) is beplant met essen waar je espen zou verwachten. De bermen zijn weinig gevarieerd, maar de bloeiwijze van groot hoefblad komt op vele plaatsen uit de bodem omhoog schieten, en de grote vossenstaart is binnenkort weer een van de eerste bloeiende grassen.

De uitgaande weg van Espel naar Urk is beplant met zwarte populieren. Het fietspad ligt vol afgewaaide rode katjes. Tussen de populieren groeien ligusterstruiken, die boordevol trossen keiharde, zwarte steenvruchtjes zitten. Giftig voor ons, onsmakelijk voor vogels. Alleen fazanten schijnen ze lekker te vinden, maar de plek langs de autoweg vereist dan wel fazanten met ware doodsverachting.

Af en toe kom ik nog een gifgeel glyfosaatveld tegen. Mollen moeten hier in de polder een dikke huid hebben. De molshopen van zware zeeklei zit vol met scherpe schelpresten. Eindelijk nog wat kleur in de berm: de witte avondkoekoeksbloem en de roze dagkoekoeksbloem vertonen een begin van bloei terwijl de zaaddozen van het afgelopen jaar nog rammelen.  

Langs de noordrand van het Urkerbos bereik ik de Westermeerdijk. Twintig kilometer dijk voor me van Urk naar Lemmer. Met de wind in de rug! Tussen de zesentachtig windmolens van Windpark Noordoostpolder door, waarvan een deel op het land staat, maar iets meer dan de helft in het water.

Het fietspad – uiteraard aangelegd met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling – ligt buitendijks. De dijk rechts van me is oersaai wat plantengroei betreft, de basaltblokken in de branding links van me wemelen van de (water)vogels. Ze opereren vooral in groepen: een zone met wel vijftig blauwe reigers, dan grote groepen scholeksters, meerkoeten, futen, aalscholvers, wilde eenden, kokmeeuwen en mantelmeeuwen. Een tiental grote zilverreigers blijft ook angstvallig bij elkaar. Eén kokmeeuw heeft een verkeerde landing gemaakt en fladdert hulpeloos tussen de basaltblokken met een gebroken vleugel. Ik word verrast door enkele tureluurs, brilduikers en vele koppeltjes van de grote zaagbek.

In de verte, precies in het verlengde van het fietspad, verschijnt de hoge schoorsteen van het Ir. Wouda Stoomgemaal bij Lemmer, Unesco Werelderfgoed. Dit gemaal moet af en toe bijspringen om de Friese boezem droog te houden. Ik zet even een paar stappen in het heitelân door de Friese Sluis met het Gemaal Buma (een andere Buma dan Sybrand) over te steken. Dit complex ligt in de Lemstervaart, een belangrijk afwateringskanaal van de Noordoostpolder, en is bedoeld om de polder droog te houden.

Na een saai stuk door de polder Lemsterhop bereik ik het Kuinderbos. Een laag, tijdelijk scherm langs de doorgaande weg kan slechts bedoeld zijn als barrière tijdens de paddentrek. Op een vochtige plek in het bos bloeit een grote populatie van klein hoefblad.

De bewegwijzering voert me over het Emmo & Jannie Pad, vervolgens het Dagmar Jongejan Pad. Ik vraag me af wat deze beroemdheden voor de natuur in het algemeen, of voor het Kuinderbos in het bijzonder betekend hebben. Maar dan kom ik het ‘Fietspad op uw naam?’ fietspad tegen, met een telefoonnummer van Staatsbosbeheer. Ik krijg de boswachter aan de lijn en ventileer mijn belangstelling om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het Kuinderbos. Wees dus niet verbaasd als er binnenkort een ‘Siem Sing a Song’ fietspad door het Kuinderbos loopt.  

In plaats van eiken met het rood-witte waarschuwingslint voor de eikenprocessierups, zijn hier een aantal bomen gemarkeerd met een groen-wit lint. De tekst vermeldt slechts het woord ‘Staatsbosbeheer’ (zonder telefoonnummer!). Of de bomen gedoemd zijn of juist uitverkoren is mij onbekend, maar ze hebben alle reden om meer bevreesd te zijn voor Staatsbosbeheer dan voor de eikenprocessierups.

Er staat een restant van een driehoekige meetstoel in het bos. Al voor de polder helemaal was drooggemalen stonden enkele van deze landmeetstoelen in het water om de grote lijnen van de polderinrichting uit te zetten.

Via de Kuinderweg richting Emmeloord. Level One Uitzendbureau heeft een heel dorp uit de grond gestampt om gastarbeiders voor de landbouwactiviteiten te huisvesten. Maar ook hier leegstand omdat de gastarbeiders naar huis zijn in verband met Corona.

Mijn route leidt tot slot door het natuurgebied Wellerwaard. Er staat al een kapitaal landhuis, en er is ruimte voor nog meer Landgoederen met een minimaal oppervlak van vijf hectare. Er is een zwemplas met horeca en een golfterrein in de buurt, al ligt die op een keurig afgedekte vuilnisbelt. Tussen de ‘holes’ zit de rugstreeppad (als-ie er al is!) in quarantaine in een speciale Ecozone. Al met al een atypisch stukje Noordoostpolder.               

 

Gepost: 29 Maart 2020

 

Fietsknooppunten: 48, 93, 63, 92, 32, 79, 04, 01, 16, 72, 55, 09, 29, 17, 33, 46, 24, 15, 48 (60 km)