SELFIES: Wereldtijdpad 10 (200–0)

De wandeling door de Lus Oosterhof op zaterdag, 11 juli 2020, is aangenaam, over smalle paadjes door gevarieerd bos met douglasspar, waterpoelen, Robinia en tamme kastanjes (die we dan weer aan de Romeinen te danken hebben). Ik leer twee nieuwe bosplantjes kennen: groot heksenkruid en muursla. In het open veld een mooie oever met een mengsel van grote pimpernel, moerasspirea en grote wederik. Ik passeer enkele malen het Rijssens Leemspoor (modeltreinen) en het station waar de treinen worden onderhouden.

Minder aangenaam zijn ondertussen alle intriges in Rome. De ene keizer vermoordt de ander, en is het niet de ander dan wel zijn vrouw, zoon, dochter, of bastaard kinderen. Het is een zootje en de Romeinen graven zo hun eigen graf. 

 

200

Het Romeinse Rijk heeft naar schatting vijftig tot zestig miljoen inwoners, en vierhonderdduizend soldaten.

Dat is toch een leger van bijna één procent. De huidige grootmachten (VS, Rusland, China) komen niet verder dan een half procent.

183

De aardewerkfabriek in Holdeurn bij Nijmegen wordt voor de tweede keer door de Romeinen in gebruik genomen.

De dakpannen hebben de stempel EXGERINF van ‘Exercitus Germania Inferior’ (Leger van Neder-Germanië).

172

Hoogtepunt Nok cultuur in Centraal Nigeria (fraai aardewerk en ijzerbewerking).

Er gebeurt ook nog wel wat elders in de wereld, buiten het Romeinse Rijk.

167

Pokken epidemie in Romeinse Rijk bereikt ook China, en wordt daarmee beschouwd als de eerste officiële pandemie.

Met Corona neemt China eindelijk wraak.

163

Knappe staaltjes bouwkust van de Romeinen bij de aanleg van aquaducten.

Deze informatie wordt geïllustreerd met een foto van het ‘Aguila’ aquaduct in Nerja, Andalusië, maar dat stamt uit de negentiende eeuw, en diende voor de irrigatie van suikerriet.

156

De datum van Pasen wordt vastgesteld op ‘de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente’.

Onenigheid tussen de bisschoppen over de datum leidt tot deze ingewikkelde formule.

154

De Muur van Antoninus in Noord-Britannië is klaar, honderdzestig kilometer noordelijker dan de Muur van Hadrianus.

De Romeinen moesten zich uiteindelijk toch weer terugtrekken achter de Muur van Hadrianus.

147

Grote feesten bij het negenhonderd-jarig bestaan van Rome.

De Romeinse jaartelling begint in 753 v. Chr. bij de stichting van Rome.

145

Gallo-Romeinse tempels in Nijmegen ter ere van Mercurius en Fortuna.

De contouren van de tempels zijn in de bestrating aangegeven bij het Maasplein in Nijmegen-West.

143

Aardbeving in China wordt geregistreerd met de eerste seismograaf: een ketel met rondom acht draken die een bal in de bek houden. De draak die de bal laat vallen geeft de richting aan van het epicentrum.

Ik zou hiervoor mijn hand niet in de bek van de draak durven steken.

138

Antonius Pius, keizer van Rome (138–161).

Op de kubus is over de beeltenis van de keizer een voetbalplaatje geplakt: Rick Karsdorp, keizer van Feyenoord.

136

Hadrianus, keizer van Rome (117–138).

Op de kubus is over de beeltenis van de keizer een voetbalplaatje geplakt: Kenneth Vermeer, voormalig keizer, eh… keeper van Feyenoord.

124

Keizer Hadrianus reist naar Athene en laat de onvoltooide Tempel van de Olympische Zeus (Olympeion) afbouwen, de grootste tempel van Griekenland.

Andere imposante cadeautjes van deze Griekofiel (en homofiel) aan Athene zijn de Bibliotheek van Hadrianus en de Poort van Hadrianus tussen het oude (Griekse) Athene en het nieuwe (Romeinse) Athene.

122

Hadrianus inspecteert de limes en leent zijn naam aan Voorburg, dat voortaan Forum Hadriani heet.

Forum Hadriani is geen Castellum, maar een Municipium, de meest noordelijke Romeinse stad op het Europese vasteland.

119

Hadrianus laat in Rome het Pantheon bouwen ter ere van alle Romeinse goden. De koepeloverspanning van drieënveertig meter blijft dertien eeuwen lang onovertroffen. En dan ook nog met een opening in het midden van negen meter doorsnee.

117

Bij Katwijk aan de monding van de (Oude) Rijn ligt Castellum Lugdunum, alias Brittenburg.

Geen restanten. Verzwolgen door de Noordzee.

111

Het Romeinse wegennet heeft een lengte van vijfenzeventigduizend kilometer.

MMMMMMMMM………..M (vijfenzeventig keer M).

108

Tacitus schrijft zijn Historiën over de turbulente Romeinse geschiedenis tijdens de periode van 69 (moord op keizer Nero) tot en met 96 (einde regeerperiode van keizer Domitianus).

Puur toeval dat je die twee jaartallen kunt omdraaien. Met Romeinse cijfers gaat het niet lukken.

105

Uitvinding papier in China uit mengsel van lompen, oude visnetten, moerbeibast en hennep. Dunnetjes uit laten lekken op een zeef en laten drogen.

Met ander vezelrijk afval zou het ook wel gelukt zijn.

100

Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) krijgt stadsrechten van keizer Trajanus. Xanten wordt Colonia Ulpia Traiana. Ulpia is de familienaam van Trajanus, keizer van 98–117.

Zijn standbeeld staat bij de oude Waalbrug in Nijmegen op het… keizer Traianusplein.

90

Bouw aquaduct van Berg en Dal naar Nijmegen-Oost.

Vijf kilometer lang van een bron op tachtig meter boven NAP via aarden wallen met een houten goot naar het legioenskamp op de Hunerberg (vijftig meter boven NAP).

85

Het gebied langs de limes is de provincie Germania Inferior (Neder-Germanië), met Keulen als hoofdstad. Nijmegen is hoofdstad van het Bataafse District, Voorburg van het Cananefaatse District. 

84

Bouw Obergermanische & Raetische limes langs de Rijn en de Donau. Vijfhonderdvijftig kilometer lang met tweehonderd forten en negenhonderd wachttorens.

Samen met de Nedergermanische limes vormde de Obergermanische & Raetische limes de Limes Germanicus.

83

Javaanse schepen maken ondertussen al handelsreizen naar Afrika.

Er gebeurt ook nog wel wat elders in de wereld, buiten het Romeinse Rijk.

79

Uitbarsting Vesuvius. Pompeï verdwijnt onder de as en lava. 

77

Plinius de Oudere publiceert zijn Naturalis Historia. Schrijver/chroniqueur gedreven door nieuwsgierigheid naar alles om zich heen.

Overigens zeilt hij twee jaar later naar Napels, gefascineerd door de uitbarsting van de Vesuvius, maar komt om door verstikking.

70

Tussen 70 en 160 A.D. beschrijven tenminste zeven auteurs het leven van Jezus. Slechts vier komen in het Nieuwe Testament terecht.

In het ‘evangelie’ van Judas Iskariot wordt de verrader tot held verheven omdat hij met de Judaskus Jezus een grote dienst heeft bewezen en de geschiedenis is verlopen zoals hij moest verlopen.

69

Keizer Nero wordt vermoord, burgeroorlog breekt uit, vier keizers binnen een jaar, Bataafse opstand.

67

Volgens Plinius de Oudere zijn ganzen bijzondere dieren. “Ze kunnen vliegen, maar lopen meestal. Daarbij zetten ze de vermoeide ganzen vooraan, zodat die door de anderen als het ware worden voortgeduwd.”

Doet me denken aan de moeder die tegen haar kind zegt bij het zien van twee copulerende hondjes: “De voorste heeft zand in de ogen, en wordt door de achterste naar huis geduwd”.  

66

Keizer Nero start de aanleg van het Kanaal van Korinthe.

De eerste schep met een gouden spade. Deze en vele volgende pogingen liepen spaak door gebrekkige kennis en negatieve adviezen van het Orakel van Delphi. Pas in 1893 klaren Fransen de klus, maar toen was het kanaal eigenlijk al overbodig.

63

Romeinen bouwen grote Tempel bij Empel. Hier staan Maas en Waal met elkaar in verbinding (Rossum).

Belangrijker is dat het rijmt: Tempel van Empel.

60

Tacitus beschrijft onze streken, met name de splitsing van Rijn in Neder-Rijn en Waal.

Aan deze beschrijving heeft hij te danken dat de grote Tuibrug over de Waal bij Ewijk naar hem is vernoemd: Tacitusbrug.

55

De Drusus-dam (oorspronkelijk uit 10 v. Chr.) is klaar. Het leidt de splitsing van Rijn en Waal in goede banen.

De Drusus-dam moet in de buurt van Carvium (Herwen) hebben gelegen.

52

Plinius de Oudere verbaast zich over eb en vloed in onze streken. Hoort het gebied nu bij het land of bij de zee?

Plinius observeert, maar geeft geen verklaring.

30

Rond dit jaar de kruisiging van Jezus van Nazareth.

19

Arminius, de Germaanse aanvoerder in de Varusslag, vermoord door eigen mensen.

Hermann de Cherusk (Arminius) wordt vanaf de zestiende eeuw beschouwd als een nationale Duitse held omdat hij symbool staat voor de unificatie van het versnipperde Duitse Rijk en voor David die Goliath verslaat.  

9

De Romeinse legioenskampen (castra) in Nijmegen en Xanten liggen er verlaten bij. Praktisch de hele bezetting is omgekomen in de Varusslag bij het Teutoburgerwoud.

1

Jezus van Nazareth is nu ongeveer vier jaar oud.

Dit is wel een blamage voor onze jaartelling Anno Domini, maar daar kan het Wereldtijdpad ook niks aan doen.

 

Gepost: 22 Augustus 2020

Wereldtijdpad: Lus De Ravijntjes p.p. & Lus Oosterhof  (8 km)