28. mei, 2022

Mei 2022

Zeven waterlinies (Bron: Waterliniemuseum)

 

4 Mei: Wandelen in de Meinweg (W220)

 

10-13 Mei: Fietsen langs de Friese Waterlinie

- Waterlinie 1: Benedenloop (F199)

- Waterlinie 2: Bovenloop (F200)

- Waterlinie 3: Veenmoeras (F201)

- Waterlinie 4: Schansenkrijg (F202)

 

24 Mei: Wandelen bij Voorst (W221)