3. jun, 2021

Mei 2021

Paniekerige grutto


6 Mei: Wandelen op de Kiekberg (W187)

11 Mei: Fietsen langs de Oude Rijn (F177)

18 Mei: Wandelen langs de Hierdense Beek (W188)

25 Mei: Fietsen over Zeesluis IJmuiden (F178)

28 Mei: Wandelen bij Alblasserdam (W189)