29. jun, 2020

Juni 2020

Zeearend in 't Roegwold (15 juni 2020)


3 juni: Fietsen langs de Ruiten Aa (F151)

9 juni: Fietsen in het Hunzedal (F152)

10 juni & 15 juni: Fietsen & wandelen door 't Roegwold (F153)

16 juni: Fietsen in de Onlanden (F154)

25 juni: Wandelen langs de Kromme Rijn (W154)