6. apr, 2017

Maart 2017

Op de foto het werk van de mestkever die de stront van de Galloway zijn ondergrondse tunnels intrekt als voorraadschuur voor zijn nakomelingen.

1-3 Maart: Fietsen in Oost-Groningen
(F66: Blauwestad; F67: Eems; F68: Dollard)

16 Maart: Wandelen in de Graafschap (W66: Staring 'country')

22 & 29 Maart: Wandelen in Hageven-Plateaux
(W67: Grenzeloze Dommel)