20. apr, 2015

Struggle for life

Op een akker (stoppelveld) langs een klompenpad in de buurt van het Valleikanaal (Grift) maakte ik deze foto van een vol kievitsnest. Er waren op de akker dicht bij elkaar vijf nesten gemarkeerd door de Vogelwacht. Twee dagen later is het hele veld omgeploegd. Vijf nesten naar de knoppen! Dat is de oorzaak van de achteruitgang van onze weidevogels, en niet het kievitseieren zoeken vroeg in het seizoen (maart)!