20. jul, 2014

Overstekende olifanten

Terug van vakantie in Sri Lanka gaan we weer over tot de Nederlandse orde van de dag !
Eerst Indonesië verslag afmaken (zie S63 & S64).