6. feb, 2014

'Het gras is altijd groener bij de buren'

Dit tafereeltje kwam ik tegen tijdens een wandeling op 6 februari 2014 in de Bommelerwaard (zie W1: Loevestein).