SELFIES: Gambia – Vogels en vissen

Het is onze voorlaatste dag, dinsdag, 29 november 2022, en we gaan een dagtocht maken met ‘Bird Watcher’ Bax naar het Abuko Natuurpark, het Tanji Vogelreservaat en het vissersdorp Tanji. Meike voelt zich beter en is van de partij.

 

Ik ben geen echte vogelaar, maar met een goede gids krijg je prachtige kleurige typetjes te zien. Helaas heb ik mijn verdronken fotocamera met flinke zoomlens niet meer aan de praat gekregen. Gsm foto’s zijn tegenwoordig van goede kwaliteit, maar kunnen niet genoeg inzoomen op de vogels. Meike is wel handig en weet een aantal keer een foto te maken via de verrekijker.

 

De vijfhonderd verschillende vogelsoorten in Gambia zijn me niet totaal onbekend. Door de vogeltrek verblijven een aantal van hen in de zomer in Europa, waaronder enkele van ‘onze’ weidevogels, roofvogels, reigers, eenden en zangvogels.

 

Het Abuko Natuurpark is niet zo groot (honderd hectare), maar heeft een prachtig wandelpad van zo’n vijf kilometer om een kreek heen met krokodillen, helaas niet gezien vandaag. De waargenomen vogels moeten even vermeld worden, al was het alleen al vanwege de exotische en plastische namen: bonte tok, grijze bananeneter, zwartkopreiger, breedbekscharrelaar, palmgier, violette toerako, roodvoorhoofdwever, bruinkeellelvliegenvanger, zwartnekwever, feeënhoningzuiger, dwergbijeneter, gewoon ekstertje en de vuurvink. Een reuzenhagedis (varaan) maakt zich uit de voeten in het struikgewas.

 

Bij het winkeltje waar we koffie kunnen drinken staan enkele kooien met geconfisqueerde bavianen en hyena’s. De hyena’s zijn imposanter dan gedacht. Het gaat ze wel goed zo te zien aan het jonkie, dat dapper in gevecht is met een stukje overgebleven vacht. Kapgieren luieren met gespreide vleugels in de zon, wachtend op de overblijfselen van het voer van de hyena’s.

 

In het Tanji Vogelreservaat gebruiken we de lunch. Deze laat zeer lang op zich wachten, maar dan ligt er ook een hele kip met friet op ons bord. Ondertussen genieten we vanuit een luie stoel van de vogels die afkomen op een vijvertje om te badderen of gewoon overvliegen: grauwe buulbuul, ornaathoningzuiger, roodoogtortel, zwaluwstaartbijeneter, pelioslijster, palmtortel, Afrikaanse paradijsmonarch, Afrikaanse slangenhalsvogel, staalvlekduif, goudkapfiskaal, zwartkapbabbelaar, roodgele baardvogel en de Afrikaanse palmgierzwaluw.

 

In een deel dichter op de kust loert een visarend in een boom en zien we de reuzenstern, grijskopmeeuw, zwarte spoorkoekoek, bonte ijsvogel en enkele bekende reigers (blauwe reiger, grote zilverreiger). Al met al een bonte verzameling en een aardige oogst voor een niet-vogelaar, met dank aan Bax, ons alziend oog.

 

Het strand van vissersplaats Tanji is één grote kleurrijke, fotogenieke chaos. Beschilderde houten vissersboten liggen deels werkeloos op het strand, deels verankerd in het water, tientallen meters van het strand, rijkelijk met vis beladen. De vis wordt vanuit de boten overgeladen in plastic bakken, die door dragers op hun hoofd naar de opslagplaats worden gebracht, dwars door de mensenmassa heen, voor koeling in bakken met ijs. Ondertussen stallen marktvrouwen hun verse koopwaar uit, en worden grote hoeveelheden vis onmiddellijk gerookt, meestal in primitieve openlucht ovens op het strand, soms in een overdekte hal. Hopen visschubben worden verzameld om als meststof te dienen.

 

Ik heb vele vissersplaatsen in de tropen gezien, maar nog nooit zo’n primitieve, chaotische toestand. Geen lijstje met vissoorten van mij, onwetende, al maak ik wel even een foto van een aantal grote roggen.

 

Aan de rand van het strand een baobab die volhangt met vruchten en kunstzinnige nesten van wevervogels. In de top enkele koereigers die geduldig wachten op de restjes van de vishandel.        

 

[Beeldverhaal]

                  

Gepost: 3 Januari 2023